Použití nivelačních stěrek před lepením a pokládkou podlahových krytin či dlažby je dnes již běžnou součástí každodenní praxe obkladače – podlaháře. Na trhu je k mání nepřeberné množství produktů rozdílné kvality a zákazník často řeší otázku, která z nich je pro něj vlastně ta pravá. Řídit se při výběru jenom cenou není určitě ten správný začátek. Pokud vybereme produkt pouze podle jeho ceny, jsme nuceni dělat kompromisy a slevovat ze svých původních představ.

Správný výběr nivelační hmoty závisí na tom, jaký podklad, v jaké tloušťce a pod jakou krytinu potřebujeme vyrovnat. Při započtení všech rizik a víceprací pak docházíme k závěru, že ekonomicky výhodné je vybrat vždy ten produkt, který je pro dané použití nejvhodnější a u nějž máme jistotu, že bude po zabudování do stavby plnit plnohodnotně svoji roli.

Na nivelační hmoty jsou kladeny vysoké nároky. Musí být dostatečně pevné, vytvářet rovný a hladký povrch a dokázat vyrovnat mnohdy hrubé nerovnosti v podkladu bez vzniku trhlin. Potfolium nivelačních hmot Murexin je velmi rozmanité a dokáže tak pokrýt veškeré požadavky svých zákazníků. Veškeré typy potěrů, OSB desky, staré parkety, suché podlahové skladby a další typy podkladů nivelační hmoty Murexin zvládají s bravurou.

Tlačí Vás čas? Opět žádný problém! S rychletuhnoucí nivelační hmotou SL 52 můžete klást dlažbu – pokládat parkety již po 2 hodinách – 12 hodinách! Nevěříte? Vyzkoušejte!
Nemůžete si vybrat tu správnou krytinu a chtěli byste něco jednoduchého? Tak použijte špičkovou hmotu FZ 100 a po vyschnutí ji opatřete průhledným lakem PU 40. Nemusíte nic lepit a vrstvit, dík obrovským pevnostem je hmota použitelná jako finální vrstva.

Málokdo také ví, že některé nivelační hmoty jsou použitelné i v průmyslových halách nebo na venkovních plochách. Samozřejmě, týká se to jen několika vyvolených, ale jde to. Třeba speciální hmotu FMI 50 stačí po vylití ve skladovací hale jen zaimpregnovat a máte hotovou průmyslovou podlahu. Pro privátní basketbalové hřiště, které se přes zimu promění na kluziště, použijte hmotu FMA 30.

Na závěr si shrňme ty nejdůležitější zásady pro úspěšné vyrovnání podkladu:

  1. pro správný výběr produktu musím vědět, jaký podklad budu srovnávat, v jaké tloušťce vrstvy a také zohlednit finální podlahovou krytinu.
  2. před samotným vyrovnáním je třeba podklad očistit, vysát a penetrovat. Nezbytnou součástí jsou obvodové dilatační pásky, které eliminují napětí vznikající při tuhnutí hmoty.
  3. před namícháním hmoty si přesně odměříme množství záměsové vody, které je vždy uvedeno na obale výrobku. Větší dávka vody se projeví lepší tekutostí, ovšem je nejčastější příčinou poruch. Dojde totiž k vyplavení příměsí (těch nejdražších) a sedání písku na dno. Po vytuhnutí pak vrstva dosahuje nízkých pevností a v nejhorším scénáři se musí vybourat. To jistě nikdo neplánuje ani nechce.
  4. vylitou hmotu roztáhneme hladítkem či raklí a odvzdušníme ježatým válečkem.
  5. na pár dní si odpočineme a pak můžeme pokračovat v dalších pracech.

Nivelačkám opravdu rozumíme. Pokud si nejste jistí se správným výběrem, ozvěte se a spolu to jistě zvládneme.
Veškeré kontakty a technické informace najdete na www.murexin.cz.

Váš MUREXIN tým